Betoon

California töövõtja poolt värvitud betoonpõrand lööb ookeanisinist